Zelf-acceptatie is een woord dat heel logisch klinkt en toch vind je het moeilijk om jezelf te accepteren precies zoals je bent. Een patroon kan zijn om jezelf voortdurend af te keuren en te luisteren naar dat kritische stemmetje in je hoofd. Ieder mens heeft een innerlijke criticus. Een stem die je influistert wat je niet goed doet of wat je beter wel kunt doen. Dit is een overlevingsmechanisme en het ‘beschermt’ je tegen fouten maken zodat je niet afgewezen wordt en buiten de groep valt.

Hoe ouder je wordt, hoe meer deze stem je af zal houden van echt in verbinding staan met jezelf en je hartewensen. De kritische stem zit in je hoofd. Je verlangens en behoeften komen rechtstreeks uit je hart en geven aan wat jou vervulling en voldoening geeft. Blijf je naar dat stemmetje in je hoofd luisteren, zodat jij je veilig waant? Wat je steeds brengt wat je al kent? Waarmee je voornamelijk gericht bent op de buitenwereld en vooral bezig bent om aan de behoeften van anderen te voldoen. Of durf jij je gevoel van veiligheid los te laten om te luisteren naar je hart? Wat eigenlijk betekent te luisteren naar je-ZELF: naar wie jij bent, wat je voelt en wat je nodig hebt. Waarmee je gericht bent op je eigen binnenwereld en alles wat daar lééft. Een natuurlijke staat van zijn wat wij meestal al jong afleren…

Als kind heb je liefde en aandacht nodig om te groeien in en tot jouw volledig aanwezige potentie. Voor de vervulling van je behoeften, ben je afhankelijk van je ouders/opvoeders. De belangrijke 12 basisbehoeften zijn:

Zelf-acceptatie

Je kunt je voorstellen dat het onvoldoende ontvangen hebben van liefde, aandacht en de vervulling van je behoeften, invloed op je heeft gehad. Invloed op jouw emotionele ontwikkeling als kind en later als volwassene. Je kunt spreken van emotionele verwaarlozing wanneer je als kind (ernstig) tekort bent gekomen. Hierdoor kun je op latere leeftijd veel meer last hebben van een negatief zelfbeeld.

Negatieve overtuigingen zoals bijv. ‘Ik ben niet goed genoeg’ hebben bewust en onbewust invloed op je gedrag. Als kind dacht je namelijk dat het aan jou lag, jij voldeed niet. Met coaching leer jij om jouw overlevingsmechanismen te herkennen, leer je om jouw patronen te zien en te doorbreken. Leer je begrip te hebben voor jezelf. Ga jij jouw zelf-afwijzing omzetten in zelf-acceptatie, zodat jij jezelf gaat liefhebben.

Door o.a. te werken met de 12 basisbehoeften ontdek je welke onvervulde behoeften een rol spelen in je gedachten en je gedrag. Met als doel om jezelf te (leren) geven wat je als kind gemist hebt. Zodat je heelt en inziet dat je goed bent zoals je bent. En jezelf accepteert en omarmt met al je unieke eigenschappen, eigenaardigheden en zwakheden.

Wanneer je in staat bent om je eigen behoeften te vervullen, ben je minder afhankelijk van anderen om je in die behoefte(n) te voorzien. Je voelt je volwaardiger, zelfverzekerder en liefdevoller!

Wanneer jij jezelf accepteert, ervaar je dat:

  • er energie door je heen en om je heen stroomt
  • er allerlei ideeën, ingevingen en inspiratie in je opkomen
  • je een drive (willen) hebt die van binnenuit komt i.p.v. dat jij jezelf van alles oplegt wat je MOET doen
  • je in contact staat met je emoties waardoor je voelt en begrijpt wie je bent, hoe je bent en wat je nodig hebt om jezelf te zijn (ook bij anderen)
  • het (in)vullen van je eigen behoeften jouw verantwoording is i.p.v. anderen verantwoordelijk houden voor je welbevinden